جمعه, 11 فروردین,1402
Menu

کمیته ها


با توجه به گستردگی کارها در دبیرخانه، چهار کمیته تخصصی  در این زمینه تشکیل شد.

1- "کمیته مالی" به ریاست جناب آقای رجبیان و با همکاری جناب آقای ملک لی و جناب آقای کاتبی .

2- "کمیته آموزش و پژوهش" به ریاست سرکار خانم دکتر فرهودی و با همکاری سرکار خانم حجازی.

3- "کمیته روابط عمومی" به ریاست جناب آقای ابوالفضل احمدی و همکاری  جناب آقای محمدی شجاعی، جناب آقای شبستری و سرکار خانم دکتر فرهودی.

4- کمیته پرتال و  اطلاع رسانی به ریاست جناب آقای راه نورد و با همکاری اقایان محمدی شجاعی و شبستری .

دی ان ان