یکشنبه, 04 مهر,1400
Menu

اخبار و مطالب خبری

پنجشنبه 10 مرداد 1398
تعداد بازدید: 702
تعداد نظرات: 0

بیست و سومین نشست کمیته های تخصصی مکتا در کتابخانه حضرت آیت الله بروجردی برگزار گردید

 بیست و سومین نشست کمیته های تخصصی مکتا در کتابخانه حضرت آیت الله بروجردی برگزار گردید

بسمه تعالی 


بیست و سومین جلسه کمیته های تخصصی مکتا  در کتابخانه آستان حضرت آیت الله بروجردی  در روز پنج شنبه  مورخ 27 تیر 1398  از ساعت  14 الی 17  برگزار شد.✅حاضرین: 
آقایان: رجبیان، راهنورد، دکتر سادات فخر،  ملک لی  و محمدی شجاعی . 
♻️دستور جلسه:
-برنامه ریزی و تدوین برنامه های سال 1398 کمیته ها ؛

- بررسی درخواست های رسیده به دبیرخانه درخصوص عضویت مکتا ؛ 

-  بررسی و تدوین چشم انداز مکتا.  
✳️ شرح جلسه: 


در ابتدای جلسه آقای محمدی شجاعی بر لزوم مشارکت و فعالیت بیشتر کمیته ها تاکید کردند سپس درمورد نحوه عضویت کتابخانه های جامعة المصطفی گفتگو شد و تصمیم گیری قطعی به نتیجه مذاکرات آتی با جامعة المصطفی موکول گردید.
درادامه، بحث چشم انداز مکتا توسط آقای دکتر سادات فخر مطرح و حاضران هرکدام به اظهارنظر پرداخته که باتوجه به گسترده و اساسی بودن موضوع، ادامه مذاکرات به جلسه آینده کمیته ها محول گردید.


❇️ مصوبات: 

1- بحث و بررسی چشم انداز مکتا در جلسات هفتگی کمیته های مکتا ؛

2- دیدار و گفتگو با جناب دکتر محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .


🌐روابط عمومی و بین الملل مکتا️️️️

تصاویر
  •  بیست و سومین نشست کمیته های تخصصی مکتا در کتابخانه حضرت آیت الله بروجردی برگزار گردید