دوشنبه, 25 آذر,1398
Menu

اخبار و مطالب خبری

شنبه 29 تیر 1398
تعداد بازدید: 171
تعداد نظرات: 0

برگزاری نشست صمیمی اعضای شورای سیاستگذاری مکتا با مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نشست صمیمی اعضای شورای سیاستگذاری مکتا  با مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

دیدار  اعضای شورای سیاستگذاری کتابخانه های تخصصی استان قم با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم جناب مهندس حسینی کاشانی  در روز سه شنبه ساعت 12  مورخ 1398/04/18
در ابتدای این دیدار جناب آقای رجبیان دبیر مکتا  ضمن معرفی اعضای شورای سیاستگذاری ،گزارشی از فعالیتهای این مجمع ارائه نمود و از حمایت های سالهای گذشته جناب آقای حسنی کاشانی به عنوان یکی از حامیان اصلی مکتا تقدیر و  تشکر نمودند. 
ایشان با بیان نهادینه شدن خدمات مجمع کتابخانه های تخصصی به محققان و پژوهشگران استان قم  از ارئه خدمات تخصصی به بیش از 2000 نفر به شکل امانی و 1600 نفر بصورت مطالعه در محل دریکسال گذشته خبر داد و درموردسیاست مکتا مبتنی برتوسعه ارتباط وهمکاری با کتابخانه های بزرگ کشورتضیحاتی راارائه داد. 
در ادامه آقای حسینی کاشانی با بیان این نکته که حرکت های خوبی در خصوص اطلاع رسانی مکتا شکل گرفته است ولی کافی نبوده ،تاکید نمودند حضورفعال درنمایشگاه بین المللی کتاب تهران یکی ازبهترین راههای معرفی مکتااست وهمچنین ثبت رسمی موسسه مکتا میتوانددرتقویت این نهادوماندگاری وگسترش خدمات آن نقش موثری داشته باشد.


تصاویر
  • برگزاری نشست صمیمی اعضای شورای سیاستگذاری مکتا  با مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • برگزاری نشست صمیمی اعضای شورای سیاستگذاری مکتا  با مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • برگزاری نشست صمیمی اعضای شورای سیاستگذاری مکتا  با مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی