دوشنبه, 25 آذر,1398
Menu

اخبار و مطالب خبری

دوشنبه 16 اردیبهشت 1398
تعداد بازدید: 243
تعداد نظرات: 0

بیست و دومین جلسه کمیته های کتابخانه های تخصصی مکتا در کتابخانه حضرت آیت الله بروجردی برگزار گردید:

بیست و دومین جلسه کمیته های کتابخانه های تخصصی مکتا در کتابخانه حضرت آیت الله بروجردی برگزار گردید:
بسمه تعالی 
بیست و دومین جلسه کمیته های تخصصی مکتا  در کتابخانه حضرت آیت الله بروجردی (ره) در تاریخ چهار شنبه 4 اردیبهشت 1398 ساعت 14 برگزار شد.

✅حاضرین: 
آقایان: دکتر سادات فخر، احمدی،  ملک لی،‌ رجبیان، راهنورد، رستمی و  محمدی شجاعی . 

♻️دستور جلسه:

1️⃣  برنامه ریزی و تدوین برنامه های سال 1398 کمیته ها؛

2️⃣ بررسی درخواست های رسیده به دبیرخانه در خصوص صدور کارت مکتا؛

3️⃣ برنامه ریزی و زمان بندی بیست و دومین جلسه فصلی شورای سیاستگذاری (مکتا)؛

4️⃣ بررسی درخواست های کتابخانه های تخصصی در خصوص هزینه پشتیبانی شرکت نوسا. ️ شرح جلسه: 

در  ابتدای جلسه آقای مهدی محمدی شجاعی مدیر کمیته روابط عمومی و بین الملل از تماس های مکرر کتابخانه ها در خصوص ارائه فاکتورهای جدید پشتیبانی شرکت نوسا و مبالغ جدید آنها گزارشی ارائه نمود و سپس دوستان تاکید نمودند که با توجه به شرایط کنونی باید شرایطی فراهم گردد که کتابخانه ها بدونه وقفه و ایجاد مشکل بتوانند به کار خویش ادامه دهند و همچنین کتابخانه هایی که توان پرداخت را دارند بعد از پیگیری های دبیر مکتا از تخفیف قابل ملاحظه ای جهت پرداخت برخوردار شوند. 
در ادامه جناب آقای رجبیان دبیر مکتا  بر گسترش همکاری های بین کتابخانه ای و توجه و تمرکز مکتا بر روی مبادله دیتا و استفاده از ظرفیت های حداکثری کتابخانه ها تاکید نمودند و در ادامه دوستان به بحث و گفتگو در خصوص برنامه های سال 1398 پرداختند. 

️ مصوبات: 

1- آماده سازی طرح چشم انداز مکتا توسط دکتر سادات فخر مدیر کمیته پژوهش مکتا؛

2- گسترش ارتباطات بین کتابخانه ای با کتابخانه های بزرگ کشور، پیگیری توسط جناب آقای رجبیان دبیر مکتا؛

3- برگزاری نشست و گسترش همکاری های پرتال مکتا با  موسسه لیب پیگیری توسط جناب آقای احمدی مدیر کمیته خدمات فنی؛

4- برگزاری جلسه فصلی شورای سیاستگذاری بعداز ماه مبارک رمضان؛

5- صدور کارت های درخواستی دانشگاه قم ؛
روابط عمومی و بین الملل مکتا

تصاویر
  • بیست و دومین جلسه کمیته های کتابخانه های تخصصی مکتا در کتابخانه حضرت آیت الله بروجردی برگزار گردید: