دوشنبه, 25 آذر,1398
Menu

اخبار و مطالب خبری

ﺳﻪشنبه 07 اسفند 1397
تعداد بازدید: 145
تعداد نظرات: 0

بیست و یکمین جلسه فصلی شورای سیاستگذاری مکتا در کتابخانه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تاریخ دو شنبه 6 اسفند 1397 ساعت 12/30 برگزار شد

بیست و یکمین جلسه فصلی شورای سیاستگذاری مکتا در کتابخانه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تاریخ دو شنبه 6 اسفند 1397 ساعت 12/30 برگزار شد
بسمه تعالی 

بیست و یکمین جلسه فصلی شورای سیاستگذاری مکتا در کتابخانه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تاریخ دو شنبه 6 اسفند 1397 ساعت 12/30 برگزار شد.


✅حاضرین: 
آقایان: دکتر سادات فخر، احمدی، ملک لی،‌ رجبیان، راهنورد، شبستری، کاتبی، احمدلو ، رستمی و  محمدی شجاعی .


♻️ دستور جلسه:


1-  بررسی و ارزیابی هفتمین نشست مجمع عمومی کتابخانه های تخصصی (مکتا)؛

2- انتخاب سه نفر از اعضای هیات موسس 

3-انتخاب دبیر و دبیرخانه مکتا؛

4- انتخاب مدیران کمیته های مکتا؛

5 - مشخص نمودن سر فصل های برنامه های سال 1398؛


✳️ شرح جلسه: 

در ابتدای جلسه آقای مهدی محمدی شجاعی دبیر مکتا گزارشی از برگزاری هفتمین نشست مدیران مکتا در دانشگاه مفید ارائه و از زحمات جناب آقای کاتبی مدیر محترم کتابخانه مرکزی دانشگاه مفید تشکر ویژه نمود. در ادامه اعضای اصلی شورای سیاستگذاری منتخب انتخابات هفتمین نشست مجمع عمومی از بین 6 هیات موسس سه نفر را به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری انتخاب و با تکمیل اعضای شورای سیاستگذاری و نظر به اتمام دوره قانونی دبیرخانه کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب، اعضای محترم شورای سیاستگذاری به بحث و بررسی و مشخص نمودن شرایط کاندیدای دبیرخانه دوره جدید پرداختند. 
در پایان با مشخص شدن دبیرخانه و دبیر مکتا، مدیران کمیته های دوره جدید نیز برای همکاری یکساله با دبیرخانه انتخاب شدند. 

❇️ مصوبات:

1- آقایان :‌ راهنورد، محمدی شجاعی و احمدلو از اعضای هیات موسس جهت عضویت در شورای سیاستگذاری مکتا به مدت دوسال پس از رای گیری از میان 6 کاندید با اکثریت آراء انتخاب شدند؛

2- کتابخانه حضرت آیت الله حائری به عنوان دبیرخانه و جناب آقای رجبیان به عنوان دبیر مکتا برای دوره یکساله انتخاب شدند؛

3- مسئولین کمیته های دبیرخانه به شرح زیر انتخاب شد:

الف) کمیته مالی :  جناب آقای کاتبی / مدیر کتابخانه دانشگاه مفید؛

ب) کمیته پژوهش: جناب آقای دکتر سادات فخر / مدیر کتابخانه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛

ج) کمیته روابط عمومی و بین الملل: جناب محمدی شجاعی / مدیر کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب ؛‌

د) کمیته پرتال و اطلاع رسانی:  جناب آقای راهنورد / مدیر کتابخانه حضرت آیت الله بروجردی (ره)؛

و) کمیته خدمات فنی :‌جناب آقای احمدی / مدیر کتابخانه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ؛

ز) کمیته نظارت و بازرسی:‌جناب آقای ملک لی / مدیر کتابخانه فقه و اصول. 

4- اسکن کلیه اسناد و اطلاعات موجود در دبیرخانه قبلی و تحویل کلیه اسناد مکتا به دبیرخانه جدید؛

5- تغییر نامه گروه شورای سیاستگذاری به نام شورای سیاستگذاری مکتا و هیات موسس؛

6- حضور اعضای هیات موسس در جلسات شورای سیاستگذاری با هماهنگی دبیرخانه مکتا؛

7- حضور اعضای هیات موسس در گروه تلگرامی شورای سیاستگذاری مکتا؛🌐روابط عمومی و بین الملل مکتا
تصاویر
  • بیست و یکمین جلسه فصلی شورای سیاستگذاری مکتا در کتابخانه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تاریخ دو شنبه 6 اسفند 1397 ساعت 12/30 برگزار شد
  • بیست و یکمین جلسه فصلی شورای سیاستگذاری مکتا در کتابخانه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تاریخ دو شنبه 6 اسفند 1397 ساعت 12/30 برگزار شد
  • بیست و یکمین جلسه فصلی شورای سیاستگذاری مکتا در کتابخانه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تاریخ دو شنبه 6 اسفند 1397 ساعت 12/30 برگزار شد
  • بیست و یکمین جلسه فصلی شورای سیاستگذاری مکتا در کتابخانه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تاریخ دو شنبه 6 اسفند 1397 ساعت 12/30 برگزار شد