یکشنبه, 24 آذر,1398
Menu

اخبار و مطالب خبری

جمعه 03 اسفند 1397
تعداد بازدید: 284
تعداد نظرات: 0

هفتمین نشست مدیران کتابخانه های عضو مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) ۲۸ بهمن ماه در دانشگاه مفید برگزار شد.

هفتمین نشست مدیران کتابخانه های عضو مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) ۲۸ بهمن ماه در دانشگاه مفید برگزار شد.

گزارش تصویری هفتمین نشست مدیران کتابخانه های عضو مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا)شامل عکسهایی از:


◀️ شروع بخش اول جلسه هفتمین نشست و گزارش چهار ساله دبیرخانه مکتا توسط مهدی محمدی شجاعی مدیر کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب و دبیر مکتا  

◀️ سخنرانی دکتر مهدی محمدی رئیس انجمن کتابداری استان قم

◀️ شروع انتخابات سومین دوره شورای سیاستگذاری و سخنرانی نامزد های انتخاباتی 28 بهمن 1397

◀️ شروع بخش دوم جلسه هفتمین نشست و سخنرانی جناب آقای امیرجانی مدیر عامل صنایع چوب فرهنگ  

◀️سخنرانی جناب آقای دکتر ابهری معاون کتابخانه مجلس شورای اسلامی و سخنرانی جناب آقای مهندس حسینی کاشانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم  

◀️ تقدیر از مدیران، کتابداران و حامیان مکتا توسط مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، جناب آقای دکتر ابهری معاون پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی و دکتر حسین سلیمانی معاون پژوهش دانشگاه مفید     

 

تقدیم می گردد.

 

 

 

تصاویر
 • هفتمین نشست مدیران کتابخانه های عضو مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) ۲۸ بهمن ماه در دانشگاه مفید برگزار شد.
 • هفتمین نشست مدیران کتابخانه های عضو مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) ۲۸ بهمن ماه در دانشگاه مفید برگزار شد.
 • هفتمین نشست مدیران کتابخانه های عضو مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) ۲۸ بهمن ماه در دانشگاه مفید برگزار شد.
 • هفتمین نشست مدیران کتابخانه های عضو مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) ۲۸ بهمن ماه در دانشگاه مفید برگزار شد.
 • هفتمین نشست مدیران کتابخانه های عضو مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) ۲۸ بهمن ماه در دانشگاه مفید برگزار شد.
 • هفتمین نشست مدیران کتابخانه های عضو مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) ۲۸ بهمن ماه در دانشگاه مفید برگزار شد.
 • هفتمین نشست مدیران کتابخانه های عضو مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) ۲۸ بهمن ماه در دانشگاه مفید برگزار شد.
 • هفتمین نشست مدیران کتابخانه های عضو مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) ۲۸ بهمن ماه در دانشگاه مفید برگزار شد.
 • هفتمین نشست مدیران کتابخانه های عضو مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) ۲۸ بهمن ماه در دانشگاه مفید برگزار شد.
 • هفتمین نشست مدیران کتابخانه های عضو مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) ۲۸ بهمن ماه در دانشگاه مفید برگزار شد.
 • هفتمین نشست مدیران کتابخانه های عضو مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) ۲۸ بهمن ماه در دانشگاه مفید برگزار شد.
 • هفتمین نشست مدیران کتابخانه های عضو مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) ۲۸ بهمن ماه در دانشگاه مفید برگزار شد.
 • هفتمین نشست مدیران کتابخانه های عضو مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) ۲۸ بهمن ماه در دانشگاه مفید برگزار شد.
 • هفتمین نشست مدیران کتابخانه های عضو مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) ۲۸ بهمن ماه در دانشگاه مفید برگزار شد.