چهارشنبه, 29 خرداد,1398
Menu

اخبار و مطالب خبری

چهارشنبه 23 خرداد 1397
تعداد بازدید: 365
تعداد نظرات: 0

تفاهم نامه همکاری مشترک بین مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) و اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم، به امضا رسید

 تفاهم نامه همکاری مشترک  بین  مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) و اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم، به امضا رسید
نظر به ضرورت استفاده بهینه از تمام ظرفیت های استانی در ارتقای کمی و کیفی فعالیت های کتابخانه ای و نیز لزوم ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب، پس از چندین جلسه نشست مشترک و همفکری بین کارشناسان مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) و اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم، تفاهم نامه همکاری مشترک به امضا رسید.
این تفاهم نامه در راستای تعامل و همکاری میان نهادهای مرتبط با فعالیتهای فرهنگی و کتابخانه ای و نیز توسعه فرهنگ مطالعه مفید و ترویج فرهنگ مشارکت بین سازمانی به امضای جناب آقای جباری مدیر کل کتابخانه های عمومی استان قم و آقای مهدی محمدی شجاعی دبیر مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم رسید.
تصاویر
  •  تفاهم نامه همکاری مشترک  بین  مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) و اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم، به امضا رسید
  •  تفاهم نامه همکاری مشترک  بین  مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) و اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم، به امضا رسید